Fantasticka

TOTO SME MY

KTO SME

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Som psychologička a pedagogička. Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. Učila som na základnej a strednej škole. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú predškolu pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa už od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre akreditované Ministerstvom školstva SR pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Som autorkou publikácií Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Zároveň som autorkou stimulačného programu Hravé aktivity pre deti. Na rozvoj emocionálnej inteligencie som napísala tri publikácie Mami, oci, poďme sa porozprávať. Téme strachu a odvahe sa venujem v publikáciách Mami, oci, bojím sa a Mami, oci, objímte ma. Som spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a manuálov k depistáži a stimulácii schopností detí vrámci národných projektov Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR.

Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

Fantastický tím tvoria kvalifikovaní učitelia, pre ktorých je ich práca poslanie a koníček. Súčasťou nášho tímu je aj psychológ a špeciálny pedagóg.

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

PREČO FANTASTICKÁ

AKO VZDELÁVAME

ZÁPIS

Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2023/24

Vážení rodičia a milí budúci prváčikovia,

slávnostný zápis do 1. ročníka bude prebiehať v priestoroch Súkromnej základnej školy FANTASTICKÁ, Žitavská 1, Bratislava v dňoch   18. a  19. apríla 2024 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

 

Môžete sa prihlásiť aj elektronicky, pripájame elektronickú prihlášku:

Zápis sa uskutočňuje za prítomnosti dieťaťa a jeho zákonných zástupcov. K zápisu je potrebné zapísať osobné údaje dieťaťa a zákonných zástupcov, preto je dôležité priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ sa nevie jeden zo zákonných zástupcov dostaviť na zápis, je potrebné mať podpísané oboma zákonnými zástupcami „Písomné vyhlásenie“, ktoré prinesiete v deň zápisu. (Pisomne_vyhlasenie)

V čase nástupu do školy musí mať Vaše dieťa vek 6 rokov. V prípade, že sa rozhodnete zapísať Vaše dieťa do školy skôr ako dovŕši vek 6 rokov, musíte k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast o predčasnom nástupe do školy.

Nakoľko máme záujem Vaše detičky lepšie spoznať a zistiť, či sú dostatočne pripravené na nástup do školy, sa s nimi budú naše pani učiteľky na prvom stupni a pani psychologička, rozprávať, kresliť a hrať. Vaše dieťatko by malo poznať základné farby a geometrické tvary, vedieť nakresliť postavičku, povedať naspamäť krátku básničku alebo zaspievať pesničku.

Zároveň by sme chceli upozorniť, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu.

 

Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu a našich budúcich prváčikov!

KNIHY

Inšpiratívne knihy pre rodičov

Knihy pre deti na rozvoj schopností a emocionálnej inteligencie, ktorých autorkou je zriaďovateľka PaedDr. Petra Arslan Šinková

MÉDIÁ

Nemusíte kupovať hračky, všetky pomôcky na zmysluplne strávený čas s deťmi nájdete doma. Pomôžu vám v tom očakávané publikácie detskej psychologičky a našej riaditeľky  Petry Arslan Šinkovej, ktoré už nájdete na pultoch kníhkupectiev. Pre praktickosť a množstvo invencie majú veľkú šancu stať sa inšpiráciou a pomocou pre mnohých rodičov.

Nástup do škôlky nie je to ľahká situácia ani pre dieťa, ani pre rodiča… Každé dieťa čakajú po nástupe do materskej školy iné výzvy. Ako na ne vhodne reagovať? Radí detská psychologička a majiteľka Fantastického detského centra a Fantastickej škôlky, Petra Arslan Šinková.

Návrat do škôl…všímajme si interakciu medzi deťmi…varovné signály doma…
Deti sa obávajú už v lete, že sa ich nástupom do školy vráti nevyriešené šikanovanie…Veľakrát sa šikana deje ďalej aj cez sociálne siete, cez mobil…niekedy 24 hodín denne a nedá sa pred ňou ukryť…Ani letné tábory nie sú výnimkou…Berme naše deti vážne…Buďme ich oporou…Toto bez nás nezvládnu samé
Viac v reportáži v TV novinách Markíza 7.8. 2021 cca od 42.20

Chcete vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do jasličiek? Prečítajte si odporúčania Petry Arslan Šinkovej, skúsenej detskej psychologičky a riaditeľky Fantastického detského centra.

Knihy patria k detstvu, deti rozprávky milujú. No nájsť obohacujúce či výnimočné knihy nie je jednoduché. Prečítajte si, aké knihy odporúča detská psychologička Petra Arslan Šinková.

Mamy by sa nemali cítiť vinné, ak musia ísť do práce. „Verím, že robia všetko najlepšie ako vedia v rámci svojich možností. Horšie by bolo, keby zostávali doma a boli na dieťa nervózne. Výčitky nič neriešia. Dôležité je, aby čas, ktorý po práci trávia s dieťaťom, trávili naozaj plnohodnotne a láskyplne sa mu venovali,“ odporúča Petra Arslan Šinková.

Sú malé a neposedné? Chcú byť všade a všetko chcú vedieť? Malé aktívne deti všetko zaujíma, nič nemôže uniknúť ich pozornosti a majú energie na rozdávanie. Kde je však hranica medzi akčnosťou a ADHD? V relácii SUPERMAMA odpovedá psychologička a riaditeľka Fantastického detského centra Petra Arslan Šinková.

Môže cestovanie ublížiť detskej psychike? Na otázky maminy cestovateľky s túlavými topánkami a večne nevybaleným kufrom odpovedá detská psychologička Petra Arslan Šinková.

Vo Fantastickej skole majú deti prevratný program Dr. Sindelar, vďaka Petre Arslan Šinkovej, ktorá ho priniesla na Slovensko. Absolvovala výcvik a supervízie priamo u Dr. Sindelar, ktorá je autorkou tejto metódy. Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania.

Deti sa snažíme vychovávať najlepšie ako vieme. Ale pri všetkej dobrej vôli sa každému zíde pomocná ruka a dobrá rada. Ako docieliť, aby dieťa v noci spalo? Prečo ho neviem odnaučiť od plienok? A čo by už dieťa malo vo svojom veku ovládať? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v novej praktickej príručke Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Jednou z autoriek je detská psychologička a riaditeľka našej Fantastickej predŠKOLY.

Cieľom výchovy by mali byť predovšetkým spokojné a vyrovnané deti, ktoré budú mať zdravé sebavedomie a budú niesť zodpovednosť za svoje správanie od útleho veku. Dôležité je deťom zabezpečiť popri láske, bezpečí a dôvere to najdôležitejšie, čo povedal už aj sám Goethe: „Dajme deťom korene a krídla.“ Hovorí Petra Arslan Šinková, riaditeľka Fantastickej predŠKOLY.

KONTAKT

Súkromná základná škola
             FANTASTICKÁ

OZ Fantastická
Žitavská 1
821 07 Bratislava